Esai atau kerap ditulis essay merupakan sebuah karya tulis atau karangan non fiksiĀ  mengenai penjelasan pendapat penulisnya tentangĀ  sebuah masalah. […]